Privacy informatie


Onze site gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te maken. Cookie informatie wordt opgeslagen in uw browser en zorgt ervoor dat de website u herkent bij een volgend bezoek en helpt bij het analyseren van welke inhoud voor u het meest van toepassing en/of interessant is.

U kunt uw cookie voorkeuren hieronder aanpassen.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke Cookies moeten aan staan om een goede weergave van de site te kunnen garanderen en om uw cookie voorkeuren te bewaren.

Cookies voor statistieken

Deze website gebruikt Google Analytics om anonieme informatie te verzamelen zoals het aantal bezoekers en bezochte pagina's.

Door deze cookie aan te laten staan helpt u met het verbeteren van deze website.

Privacy verklaring

Meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan vindt u in onze privacy verklaring.

dinsdag 16 juli 2024, 01:20 uur
Welkom bij Keukenmodellen.nl
advertenties:
http://www.exclusievekeukens.nl http://www.keukenontwerper.nl http://www.betaalbarekeukens.nl
 

VORM

 

STIJL


Privacy

Privacy Beleid

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Onze website verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door bezoekers van de website ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, adres, e-mail adres, en telefoonnummer (s). Deze informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het toesturen van informatie, doorgeven van specificaties, antwoord op vragen en of keukenvakhandelaren en/of vakbedrijven  in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die bedrijven verstrekt waarvan u een aanbieding dan wel meer informatie van wilt ontvangen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

Onze medewerkers  en de medewerkers van bedrijven bij wie u de aanbieding aanvraagt hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens wordt de pagina versleuteld. U kunt dus gerust uw persoonsgegevens invoeren zonder dar er door derden kan worden meegekeken. Deze beveiliging is herkenbaar aan de letter S in uw adresbalk wordt deze pagina aangeroepen met https:// in plaats van http://. De aanwezigheid van het SSL-certificaat, hetgeen de afkorting is van Secure Sockets Layer, is het encryptie-protocol die communicatie op het Internet beveiligt.
SSL is een mogelijkheid om dataverkeer, zoals bijvoorbeeld internetverkeer, te beveiligen door middel van encryptie. Hierdoor wordt het dataverkeer alleen leesbaar tussen u en de partij die u vertrouwt. Partijen die het dataverkeer tussentijds proberen af te tappen, zien hierdoor alleen onleesbare data.
Een extra veiligheid welke de privacy en u persoonlijke informatie beschermt. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een beveiligde databank. U heeft  altijd het recht van inzage in de gegevens welke wij over u in bezit hebben. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Heeft U vragen over deze privacy policy dan kunt u contact met ons opnemen.

Cookie Beleid

Onze website werkt bij bepaalde onderdelen van haar website met cookies. Een cookie is een bestandje die door uw internetbrowser op uw computer kan worden geplaatst. Een cookie omvat informatie over een bezoek aan onze website en andere sites waarop wij adverteren, om advertenties aan te bieden die aansluiten bij de interesse die u toonde bij het bezoeken van onze website. Bij het aanbieden van deze advertenties, kan een uniek third-party cookie worden geplaatst in uw browser.

Er zijn drie soorten cookies welke wij voor verschillende redenen gebruiken:

1. Technisch noodzakelijke of functionele cookies: deze zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze website. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter af te stemmen aan het gebruik en voorkeuren van bezoekers van onze website. Hierdoor wordt het gebruikersgemak van de website verhoogd.

 2. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden en voor het analyseren van trends bij het gebruik van onze website. Wij nemen de verwerking van uw gegevens serieus en werkt continue aan verbeteringen van de manier waarop we informatie aanbieden en beschermen. Indien u niet wenst dat cookies worden geplaatst, kunt u dit zelf aanpassen.

3. Advertentienetwerken en advertentie uitwisselplatforms uitgevoerd door derde partijen: Onze websites, diensten, applicaties en hulpmiddelen kunnen gebruik maken van derde partijen, zoals advertentie-netwerken om ons in staat te stellen de advertenties te tonen. Deze netwerken en platforms kunnen gebruik maken van third-party-cookies of soortgelijke technologieën voor het verzamelen van informatie om deze diensten te leveren. Zij kunnen ook uw apparaat identificeren, of uw IP-adres of ‘identifier for advertising (IDFA)’ verzamelen, die gebruikt kan worden om advertenties op maat te leveren op onze websites of elders op het internet.

Het gebruik van deze technologieën door derden valt buiten onze controle, ook al maken zij gebruik van onze technologie voor het plaatsen en verzamelen van informatie. De servicevoorwaarden, het privacy-beleid, de toestemmingen, informatie en keuzes van de partij in kwestie moeten worden geraadpleegd met betrekking tot hun werkwijzen over verzamelen, opslaan en delen. Wij kunnen geen uitspraken doen omtrent het beleid en de werkwijzen van adverteerders, advertentienetwerken of advertentie uitwisselplatforms of gerelateerde derde partijen.

Voor third-party-advertentie-gerelateerde cookies die op onze website worden geplaatst, verwijzen wij u naar informatie op de websites van de doorgestuurde  partij.

U kunt er voor kiezen om – in het algemeen – geen cookies op uw computer toe te staan. De meeste computers accepteren automatisch cookies, maar dit kan anders ingesteld worden door browser instellingen aan te passen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die u gebruikt. Gangbare internetbrowsers zijn bijvoorbeeld: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari en Opera.

Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het gebeuren dat sommige onderdelen van de website niet meer goed functioneren. Cookies kunnen ook door uzelf -per keer- na een internetsessie worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die u gebruikt.

Disclaimer

Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden (adverteerders). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van websites en bedrijven waar u naar wordt doorverwezen middels banners of buttons of anderszins.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. Wij kunnen niet garanderen dat aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van de aan ons gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Wij leggen slechts contact en zijn nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen klant en adverteerder.

Wij doen ons best om er voor te zorgen dat er op dusdanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Wij houden alleen die persoonsgegevens bij welke nodig zijn om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven.

© Keukenmodellen.nl 2024